Skolen

Elevråd

Om elevdemokrati

Om folkeskolens formål står der i folkeskolelovens §1 stk. 3, at “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Hvad er et elevråd?

Elevrådet er elevernes stemme og talerør på skolen, hvorigennem eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag.

Elevrådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser. I hver klasse vælger eleverne en repræsentant til elevrådet. Elevrådet vælger en formand og en næstformand.

Elevrådets repræsentanter skal sammen finde ud af, hvordan de overfor de andre elever, det pædagogiske personale og skolens ledelse gør opmærksom på sig selv, og de ting elevrådet arbejder med.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning både for de enkelte klasser og for resten af skolen. Det kan eksempelvis være at sætte regler for, hvordan skolens udendørs faciliteter kan bruges i frikvarterer, eller hvordan der kan laves kampagner på skolen, så eleverne medvirker til, at skolens toiletter holdes rene.

I tilfælde af at skolen laver et udkast til for eksempel antimobbestrategi, får elevrådet dette til gennemlæsning og kan komme med indsigelser og kommentarer.

Elevrådet har også opgaver af mere generel karakter som planlægning af arrangementer, fester m.m. for skolens elever.

Elevrådet har til formål at: