Dagligdagen

En typisk hverdag

På Horslunde Realskole lever vi efter trivsel og traditioner i vores hverdag. Alle kender hinanden, og dette skaber trygge rammer på skolen.
Skoledagen strækker sig alt afhængig af årgang fra kl. 7.45-14.10, og fredag holder alle fri kl. 12.20.
Når skoledagen er slut, er det vores mål at sende eleverne glade og klogere hjem. Dette sker igennem en læringsmålstyret undervisning, hvor eleverne altid ved, hvad de skal, og hvad der forventes af dem.

En god start

Godmorgen

Fra klokken 6.30 om morgen, nyder nogle elever varmen og et morgenmåltid i skolens SFO, hvor morgenmad er et tilbud for alle elever på alle årgange uden beregning. Andre sidder og venter spændt på, at de gode venner kommer med skolebussen eller offentligt transport, mens andre igen allerede har indfundet sig med en bold ved skolegårdens basketnet.
Klokken 7.45 ringer klokken, og skoledagen starter på Horslunde Realskole.

Klokken ringer ind

Undervisning begynder

Når klokken ringer ind, strømmer alle elever til deres respektive klasser, hvor de bliver mødt af professionelle og motiverede lærere, som med stort engagement bidrager med en spændende undervisning. Vi værdsætter god arbejdsro i timerne, så der er tid til spørgsmål og mulighed for fordybelse hos eleverne.
Traditionen tro

Morgensamling

Hver dag mødes hele skolen kl. 8.30 til morgensang i skolens aula. Der synges to salmer fra den danske salmebog ugentligt, og de tre andre dage synges kendte børnesange og danske klassikere. Når sangen er forbi, bedes der Fader Vor, og meddelelser, der vedrører hele skolen, deles, mens alle tålmodigt lytter.
Hver fredag hyldes ugens fødselarer på trappen med fødselsdagssang og hurra.

Skaber god koncentration

Morgenmotion

Efter morgensang har lærerne planlagt en aktivitet, hvor eleverne kortvarigt får pulsen op, samarbejdsevner sættes i spil, taktik og strategi skal bringes i anvendelse, og fællesskabsfølelsen og sundhed fremmes, inden undervisningen atter begynder kl. 8.45.

Læring

Skoledagen

På Horslunde Realskole betyder en høj læringseffekt opnået gennem læringsmålstyret undervisning utroligt meget. Det faglige niveau er højt, og det vigtigste for os er, at vi flytter den enkelte elev i den rigtige retning fra netop deres udgangspunkt. Gode resultater i form af høje karakterer er for os ikke et succeskriterium i sig selv, men flid og engagement skal ligeledes være til stede som vigtige ingredienser for en succesfuld skolegang. Eleverne som oplever vanskeligheder i indskolingen og på mellemtrinnet med dansk og matematik tilbydes et boost af vores læse- eller matematikvejleder.
Bevægelse og leg

Frikvarter

Når der er frikvarter på Horslunde Realskole, skal alle ud i den friske luft. Her opfordres til bevægelse og leg klassevis eller klasser på tværs. Vores stærke fællesskab gør, at vi oplever fællesskaber på tværs af alder og klassetrin. Når klokken ringer ind igen, er dette en styrke for vores elevgruppe over hele skoledagen.
Lektiecafé og SFO

Skoledagen går på hæld

Når skoledagen går på hæld, tager de mindste i vores hyggelige SFO. Efter skoletid udbyder skolen også vores populære lektiecafé, hvor alle elever er velkomne. Her har de god mulighed for at få lavet lektier, mens der er en lærer til rådighed.