Satellitskole

Fejø

Horslunde Realskole har en afdeling på Fejø, hvor vi driver skoletilbud lokalt på øen. Det giver de yngste elever fra Fejø nemmere adgang til skolegang, og samtidig giver det også nogle ekstra faciliteter i nærområdet, som hele skolen har gavn af. Fx med mulighed for spændende ture til øen eller hyggelige lejrskoleophold i Fejø Børne- og Kulturhus, hvor skolen drives fra.

Skolegang

0.-4. Klasse

Undervisningen på Fejø foregår i en lille aldersintegreret klasse. Det betyder, at hverdagen er lidt anderledes end traditionelt, idet undervisningen i meget høj grad differentieres. Med en lille børnegruppe er det også nemt at flytte undervisningen ud af klassen og lade den enkelte elev udvikle sig i eget tempo gennem individuelle læringsstile. Samtidig lærer eleverne også med og af hinanden, når de yngste fx inspireres af de ældste, eller de ældste får trænet deres egen forståelse ved at hjælpe de yngste.

Eleverne undervises til hverdag på Fejø, men en gang om ugen tager de til Horslunde og er sammen med deres parallelklasse. I løbet af 4. klasse rykker de til Horslunde fast. Der er tilknyttet to primære lærere til Fejø Skole, som begge varetager både undervisning og SFO.

Skolefritidsordning - Fejø

SFO

På Fejø er der i hverdagene tilknyttet en SFO lokalt, som holder til i de samme bygninger som skolen. Her har vi både plads til krea, sjov og leg efter skole, ligesom vi også bruger meget tid udenfor. Vi har også mulighed for at lave aktiviteter sammen med Børnehuset, som også holder til i bygningerne, eller tage ture rundt i lokallivet, idet vi har gratis bus på øen. Ofte tager vi også på ture med SFO’en i Horslunde, så børnene får mulighed for at styrke de sociale relationer til deres parallelklasser.

Vuggestue og børnehave

Børnehus

På Fejø findes også et integreret børnetilbud med vuggestue og børnehave. De holder til i samme bygning som skolen og er dermed i tæt kontakt med skolelivet og eleverne. Børnene i skole og børnehus mødes hver morgen til fælles morgensang, og de ses også i pauser og i SFO på bålpladsen eller i skoven. Det er derfor helt naturligt for børnene at lege på tværs af alder, ligesom overgangen til skole også er meget flydende, da børn og voksne i forvejen går tæt op og ned ad hinanden til hverdag.

Skolen på Fejø

Faciliteter

Skolen på Fejø har lokaler i Fejø Børne- og Kulturhus, i de bygninger der tidligere var Fejø centralskole. Her har skolen råderet over to klasseværelser og et SFO-lokale, men til hverdag bruger vi også flittigt gymnastiksalen, den store skolegård, fodboldbanerne, 100-meter skoven og Børnehusets fine bålhytte. Derudover har vi også adgang til øens nye folkekøkken, hyggelige kælderlokaler til spilledage og øens store sportshal.