Skolen

Formalia

Vedtægter

Vedtægterne beskriver det grundlag, som netop Horslunde Realskole er baseret på, samt de love og regler skolen er underlagt at overholde.

Værdigrundlag

Vi er et fællesskab bygget på tryghed, trivsel og traditioner, hvor vi sammen skaber de rammer, der udvikler elever, der ved mere, kan mere og gør mere.

Evaluering & opfølgningsplan

Her beskrives den proces, hvor lærere, ledelse og bestyrelse evaluerer og planlægger udviklingen for eleverne på Horslunde Realskole.

Skolens slutmål, delmål & undervisningsplaner

På Horslunde Realskole følger vi undervisningsministeriets forenklede fælles mål.

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen skal en gang årligt foretage en vurdering af trivsel og undervisningsmiljø på skolen. Se den seneste måling i dokumentet.

Antimobbestrategi

På Horslunde Realskole er det os magtpåliggende, at alle børn skal behandles ordentligt, de skal trives, og de har ret til en god og tryg skolegang, hvor de får mulighed for at udnytte deres evner bedst muligt.

Tilsynserklæring

Tilsynserklæringen udformes af en certificeret tilsynsførende. Skolens nuværende tilsynsførende Vibeke Grønbæk skal føre et tilsyn, som omfatter den faglige kvalitet, regeloverholdelse og skolens økonomi.

Bestyrelsens beretning

Hvert år på bestyrelsens generalforsamling afholder bestyrelsesformanden den årlige beretning, som ser tilbage på skoleåret, der er gået og ligeledes ser ind i det nye. Læs seneste beretning i dokumentet.