Skolen

Historie

Fra tanker og visioner til en realskole.

Horslunde Realskole har sine rødder tilbage til 1895, hvor skolen blev grundlagt. Man var bekymret, fordi man følte sig lidt isoleret derude på landet, hvor det var besværligt at komme til Maribo eller Nakskov for at komme i skole. Endvidere var det svært for almindelige borgere, at få råd til kost, logi og skolepenge, hvis børnene skulle til en anden by for at skulle gå i skole.

Pastor Lund fra Utterslev og lærer Hansen fra Vindeby kom i forbindelse med forvalter Albert Quist fra saftstationen i Horslunde, hvor de talte om stiftelsen af den nye skole. De blev hurtigt enige om, at der skulle flere til for at stiftelsen kunne iværksættes. 

Man udvidede udvalget med bagermester Schwartz fra Horslunde, læge K.L. Knudsen og postmester V. Eyben. Udvalget satte sig i forbindelse med forskellige realskoler rundt om i landet for at finde ud af, hvordan man havde fået dem oprettet med deres formål og økonomi. 

Det næste problem, man skulle klare, var økonomien. Man enedes om at indbyde til at tegne aktier for at rejse den nødvendige kapital. Aktien kostede 50 kr. og man stilede efter 5.000 kr. i aktiekapital. I Horslunde forsamlingshus, “Møllers Strik” den 5.maj afholdtes et møde for “kvinder og mænd, der måtte interessere sig for skolesagen”. Der kom mange for at høre om de nye tanker omkring den kommende skole. Aktietegningen gik langt over forventning. Man nåede en aktiekapital på kr. 6.750 foruden, at grev Reventlow, Pederstrup, skænkede kr. 100 til formålet. Nu var grundlaget i orden, og Horslunde Realskole en realitet.

Nu 126 år senere er Horslunde Realskole stadig en skole, der holder fast i de gamle dyder og traditioner. Det betyder dog ikke, at skolen er gået i stå udviklingsmæssigt. Ja, vi bruger fysiske lærebøger og blyanter, men vi gør også brug af de relevante online læringsportaler og pc’er i undervisningen. For os er det lige så vigtigt at holde fast i traditioner, som det er at invitere det nye indenfor og skabe nye traditioner. Vi har historien med os, mens vi skuer fremad mod nye mål og visioner.

 

Billeder og video er taget fra Danmark på Film: “Skolelivet på Lolland”

https://www.danmarkpaafilm.dk/klip/horslunde-realskole