Ny elev

Forventninger til elever og forældre

På Horslunde Realskole betyder høj fagliged, fordybelse og arbejdsro meget. Det er kerneværdier, som i vores optik sikrer en god skolegang. Vi har derfor en række forventninger til elever og forældre, som ønsker at blive en del af Horslunde Realskoles kultur.

Vi forventer, at eleven:

Vi forventer, at forældrene:

Skolepenge & SFO-takster

Betalingen er fordelt på 12 måneder. Indbetalingen foregår så vidt muligt via PBS. Hvis skolepengene ikke er betalt rettidigt, udsendes restanceopgørelse/ kontoudtog. Ved udsendelse af restanceopgørelse pålægges 1. gang et gebyr på 50 kr. og 2. gang 100 kr. Tilmeldingen til skolen er bindende, indtil skriftlig udmeldelse foretages. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel pr. den 1. Udmeldelse kan dog ikke ske pr. 1. juli. Det er gratis at komme på venteliste. For elever, der skal starte i børnehavehaveklassen, forudbetales 1 måneds skolepenge ca. 6 måneder før skolestart. Disse tilbagebetales ikke, hvis der sker udmeldelse senere end 6 måneder før skolestart. Ved skolestart senere i skoleforløbet betales der skolepenge efter en prøveperiode. Betalingen er fordelt på 12 måneder og skal være betalt den 10. i hver måned. Ved restancer på over 90 dage betragtes barnet som udmeldt. Meddelelse om dette bliver tilsendt forældrene 8 dage før udmeldelsestidspunktet.

Indmeldelse

Hvordan melder man sit barn ind?

Indmeldelse sker typisk efter en samtale med skolens leder, hvor skolen vises frem og der orienteres om skolens hverdag.  Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse til kontoret.

Vi har max. 22 elever i klassen.

Skal vi starte med en rundvisning?

Klar til indmeldelse?

Se klassetrin med ledige pladser.

Hent og udfyld indmeldelsesblanket.