Skolen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har til formål at:

Bestyrelsens udvalg:

Bestyrelsens beretning

Hvert år på bestyrelsens generalforsamling afholder bestyrelsesformanden den årlige beretning, som ser tilbage på skoleåret, der er gået og ligeledes ser ind i det nye. Læs seneste beretning i dokumentet.