Dagligdagen

Undervisning

På Horslunde Realskole betyder en høj læringseffekt opnået gennem læringsmålstyret undervisning utroligt meget. Det faglige niveau er højt, og det vigtigste for os er, at vi flytter den enkelte elev i den rigtige retning fra netop deres udgangspunkt. Gode resultater i form af høje karakterer er for os ikke et succeskriterium i sig selv, men flid og engagement skal ligeledes være til stede som vigtige ingredienser for en succesfuld skolegang. Elevernes dannelse er ligeledes i højsædet. De skal ikke kun blive til noget, men de skal også blive til nogen.
En god start

Førskole

En ny hverdag melder sig for de små. Forårsbørnene starter i april og går på sommerferien med resten af skolen i slutningen af juni.
Det kan være meget stort og overvældende at komme fra børnehaven og i skole, og derfor vil der være meget fokus på at lære hinanden at kende og at blive tryg ved de nye rammer. Der vil blive brugt meget tid på leg, sang og dans – vi skal alle blive trygge og få skabt en masse venskaber.

Som forårsbarn på Horslunde Realskole er det en pædagog, som varetager de første &måneder af elevernes skolestart. Der er fokus på de grundlæggende elementer, som er vigtige for at skabe skolemodne børn:

 • Holde på en blyant
 • Skrive sit navn
 • Blive bekendt med alfabetet og de 10 tal
 • Vente på tur
 • Række hånden op
 • Sidde stille og lytte
 • Være en god ven at lege med
Indskolingen

0. - 3. Klasse

I 0. klasse har de 25 lektioner om ugen. Det er børnehaveklasselederen, som varetager al undervisningen. De har dansk, matematik, musik, idræt samt legetime. Legetimen er et dagligt fast element, hvor der arbejdes med elevernes relationer og sociale kompetencer.
Der fokuseres på at gøre børnene trygge ved det danske alfabets bogstavers form, navn og lyd. Disse skal bruges, så eleverne kan knække læsekoden og er klar på at starte i 1. klasse.

I 1.-3. klasse bliver skoledagen i højere grad mere og mere faglig. Eleverne får faglærere og skal begynde at skifte til faglokaler i krea og musik.
Elever med dansk- eller matematikfaglige udfordringer tilbydes læseløft eller matematikløft.

Allerede fra 1. klasse får de en daglig dosis engelsk og tysk i form af små lege, sange, opgaver og historier, da vi på Horslunde Realskole tror på teorien om, at en mindre daglig dosis sprogfag er bedre end en lektion af 45 minutter.
Fra 3. klasse af er der 2 skemalagte engelsktimer om ugen. 

I indskolingen skal eleverne ikke medbringe computer, og de skal ikke anvende iPads, da vi hovedsageligt anvender analoge bøger til indskolingen, da forskning peger på, at læsning i analoge bøger indbyder til fordybelse og bedre læseindlæring. Skolen har et klassesæt af bærbare computere, som eleverne kan anvende til fx historieskrivning og stavetræning. 

Elevernes trivsel er en vigtig del af hverdagen, og det ugentlige klassemøde implementeres. Her lærer eleverne at lytte til hinanden, og det giver dem redskaber til at håndtere konflikter. 

Hele skolen deltager i en årlig emneuge. Helt særligt på Horslunde Realskole afholdes der hvert år indskolingsuge i uge 41, hvor klasserne blandes og arbejder med emner såsom:

 • Nordisk mytologi
 • Indianere
 • Sund kost 
 • Økologi vs konventionelt landbrug
Mellemtrinnet

4. - 6. Klasse

Fra 4. klasse skal eleverne medbringe deres egen bærbare computer i skole hver dag. Fra 4. klasse bliver undervisningsmaterialerne overvejende digitale, og der sættes fokus på, at eleverne udvikler kompetencer indenfor IT, som styrker deres dannelse og parathed til at blive en del af det digitaliserede og moderne samfund og uddannelsessystem, når de forlader Horslunde Realskole. Dog er matematik og større værker i danskundervisningen stadig analoge. 

Der anvendes undervisningsmetoder i dansk og sprogfag som Teaching-Learning-Cycle, hvor læreren skaber interesse og modellerer undervisningen, og skolens læsevejleder er en katalysator for spændende projekter med læsning og skrivning. 

Tysk kommer for alvor på skoleskemaet fra 5. klasse, og i 6. klasse får eleverne fysik/kemi. 

Elever med dansk- eller matematikfaglige udfordringer tilbydes læse- eller matematikløft.

Eleverne sætter i samarbejde med deres lærere klare mål for, hvor de skal arbejde hen hvert skoleår, så det altid er tydeligt for eleverne, hvad deres styrker er, og hvor de kan forbedres og hvordan. 

Der indlægges fagdage, hvor eleverne har mulighed for at arbejde i dybden med forskellige fag.

Hele skolen deltager i en årlig emneuge.

Udskolingen

7. - 9. Klasse

Undervisningen vil i udskolingen foregå overvejende på elevernes computer. Deres afleveringer i alle fag vil blive produceret på computer, og eleverne bliver rustet til at lave afleveringer, som står mål med de terminsprøver, skriftlige afgangsprøver, og årsprøver de skal op i.
Eleverne modtager en varieret undervisning i alle fag, hvor der veksles mellem grammatik og sproglige kompetencer, matematiske grundfærdigheder og matematisk bevisførelser, teorien i naturfag og de praktiske elementer og så videre. Eleverne skal mestre høj faglighed, men er ført sikkert igennem af deres engagerede lærere, som sætter stor pris på flid frem for perfektion.
Lærerne giver feedback på elevernes opgaver, så eleverne altid ved, hvad de skal forbedre i deres afleveringer og opgaver og performance i fremlæggelser.
Selvom eleverne bliver ældre, slækkes der ikke på fokus på trivsel. Lærerne holder naturligvis elevsamtaler, klassemøder og tæt forældredialog for at sikre en god skolegang. 

Der indlægges fagdage, hvor eleverne har mulighed for at arbejde i dybden med forskellige fag og forberede sig ekstraordinært til eksamener. 

Eleverne i 7. og 8. klasse tilbydes valgfag i blandt andet musik og håndværk & design. Valgfaget afsluttes med en obligatorisk praktisk eksamen i 8. klasse. 

Vores udskoling er i brobygning og stifter bekendtskab med forskellige uddannelser, de er i erhvervspraktik, de oplever foredragsholdere om forskellige emner og har ekskursioner til forskellige kulturelle seværdigheder.

Hele skolen deltager i en årlig emneuge.