Skolen

Værdigrundlag

Horslunde Realskole har siden sin grundlæggelse i 1895 virket på et kristent grundlag ud fra den danske folkekirke. I overensstemmelse med skolens historiske baggrund er det med vægt på det boglige skolens opgave at give den enkelte elev en kvalitativ og kontinuerlig faglig undervisning, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.

Skolens værdigrundlag er kendetegnet ved begreberne tryghed, trivsel og traditioner. Dette afspejler sig i skolens hverdag på følgende måde:

Tryghed

 • Et miljø med forståelse og anerkendelse af medmennesker.
 • Redskaber til konfliktløsning ad fredelig vej.
 • Trygt miljø, hvor der er gensidigt respekt for forskelligheder.
 • Omsorgspersoner der hjælper eleverne med at varetage vanskelige situationer.
 

Trivsel

 • En hverdag med fokus på fællesskab og samarbejde.
 • Tæt forældresamarbejde.
 • En uhøjtidelig stemning af tillid, glæde og humør i hverdagen.
 • Omsorg for skabelsen af det hele menneske.
 • Udvikling og anerkendelse af den enkelte elevs faglige potentialer, nysgerrighed og mod.


Traditioner

 • Respekt for demokrati og demokratiske processer.
 • Opkvalificering og videreuddannelse af skolens personale for at fastholde deres høje faglige niveau.
 • Passende respekt for skolens mangeårige traditioner.

Horslunde Realskole ønsker med afsæt i værdigrundlaget at give sine elever de bedste muligheder for at udvikle deres sociale og faglige kompetencer, så de får det bedste grundlag for den livslange læring, der kræves af samfundet.

 

 

Skolen

Målsætninger

Målsætning 1:

Eleverne skal have et højt fagligt niveau

        Der arbejdes ud fra læringsmålstyret undervisning

        Eleverne bliver IT-kompetente i alle fag

        Der tages udgangspunkt i den enkelte elev

        Flid værdsættes over perfektion, som i sidste ende fører til gode karakterer

Målsætning 2:

Eleverne skal trives og have et højt selvværd

        Elevernes trivsel understøttes af nære relationer

        Eleverne føler sig trygge i skoledagen og i skolefritidsordningen

        Eleverne udfordres til at overskride egne grænser og opdage nye sider af sig selv

        Eleverne lærer at give hinanden positiv feedback og opbakning

        Der arbejdes systematisk med trivsel på individuelt elevniveau og klasseniveau

Målsætning 3:

Eleverne skal dannes demokratisk

        Der er fokus på det hele menneske og ikke kun på resultaterne

        Der arbejdes med skolevalg

        Skolen har et elevråd

        Der arbejdes med dialog og kommunikation ved konflikter imellem elever

Målsætning 4:

Der skal være et stærkt forældresamarbejde mellem skole og hjem

        Lærerne er i tæt dialog med de enkelte forældre om elevens trivsel og faglighed

        Forældre ønsker at bidrage og bakke op om skolens værdigrundlag og virke

        Forældre informerer og samarbejder med skolen omkring elevens hverdag

En samfundsrepræsentativ forældresammensætning